Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 3
Năm 2022 : 828
 • Lê Thi Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0973180046
  • Email:
   linhhatp@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật Lí
  • Điện thoại:
   0983337482
  • Email:
   nguyentruongtcna@gmail.com
 • Nguyễn Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng - Chủ tịch hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP vật lí
  • Điện thoại:
   0983337482
  • Email:
   nguyentruongtcna@gmail.com
 • Phạm Xuân Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Anh - NK
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0364449215
  • Email:
   a.vinhpham@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Toán - Lí - CN
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0982416630
  • Email:
   hongphuovnguyentp@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0982908477
  • Email:
   ducquangdiem@gmail.com
 • Thái Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Hóa - Sinh - Tin
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0975717677
 • Thái Thị Chưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0917661600
  • Email:
   thaichuong@gmail.com
 • Vũ Đức Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
   01634944532
  • Email:
   vuducduongtp@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới