Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trường Sơn

Ấp Phú Thạch, Xã Phú Trung, Tân Phú, Đồng Nai
02513.858.237
thcs.truongson.tanphu@dongnai.edu.vn